Thông tin về các nội dung giải quyết khiếu nại trên trang AFCA.VN

Khi phát sinh khiếu nại tranh chấp, Viettel đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Viettel.vn và thực hiện theo các bước sau:

– Bước 1: Khách hàng/Đối tác gửi phản ánh về địa chỉ email: info@afca.vn

– Bước 2: Afca.vm sẽ tiếp nhận các phản ánh/khiếu nại, tùy theo tính chất và mức độ của phản ánh thì bên Afca.vn sẽ có những phản hồi/giải đáp hoặc giải quyết vấn đề thắc mắc của Khách hàng/Đối tác.

– Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Afca.vn thì Ban quản lý website cung cấp thông tin Afca.vn sẽ yêu cầu người phản ánh đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền để giải quyết.

–  Afca.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng (người tiêu dùng). Vì vậy, đề nghị Đối tác cung cấp thông tin rõ ràng đầy đủ về các sản phẩm, dịch vụ của mình tránh gây nhầm lẫn. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

–  Các bên bao gồm Đối tác, Khách hàng sẽ phải có trách nhiệm trong việc giải quyết vấn đề đang mâu thuẫn. Afca.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến Khách hàng và Đối tác nếu được Khách hàng hoặc Đối tác (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

–  Sau khi Đối tác, Khách hàng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản lý Afca.vn. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Đối tác: Afca.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Afca.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài của Đối tác đó trên website cung cấp dịch vụ và đồng thời yêu cầu Đối tác bồi hoàn thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng