Cho mình hỏi Tam quan (三观) : “thế giới quan” “giá trị quan” và “nhân sinh quan” là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *