CON TÊ TÊ – Translation in English

con tê tê {noun}

EN

 • pangolin

More information

 • Translations
 • Similar translations

Translations

VI

con tê tê {noun}

1. zoology

con tê tê

Xem thêm: Mạng không dây WiFi – Wireless là gì?

volume_up

pangolin {noun}

Similar translations

Similar translations for “con tê tê” in English

con pronoun

English

 • you
 • you
 • you

con noun

English

 • I

con tê giác noun

English

 • rhinoceros

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • con thỏ
 • con tin
 • con tinh tinh
 • con trai
 • con trai riêng
 • con trâu
 • con trăn
 • con trỏ
 • con tuần lộc
 • con tê giác
 • con tê tê
 • con tôm
 • con tắc kè
 • con tằm
 • con ve sầu
 • con voi
 • con vượn
 • con vạc
 • con vịt
 • con ý
 • con đa đa


Translations into more languages in the bab.la Tatar-English dictionary.

Xem thêm: Thai Ha Clinic – Phòng khám đa khoa Thái Hà

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *