crew

noun

Bạn đang xem: crew

uk

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kruː/ us

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kruː/

crew noun (group of people)

SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ

Bạn cũng có thể tìm các từ liên quan, các cụm từ và từ đồng nghĩa trong các chủ đề này:

crew

uk

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kruː/ us

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kruː/

SMART Vocabulary: các từ liên quan và các cụm từ

(Định nghĩa của crew từ Từ điển & Từ đồng nghĩa Cambridge dành cho Người học Nâng cao © Cambridge University Press)

crew

us

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kru/

(Định nghĩa của crew từ Từ điển Học thuật Cambridge © Cambridge University Press)

crew

uk

Your browser doesn’t support HTML5 audio /kruː/ us

Your browser doesn’t support HTML5 audio

(Định nghĩa của crew từ Từ điển Cambridge Tiếng Anh Doanh nghiệp © Cambridge University Press)

Bản dịch của crew

trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể)

全體工作人員, (尤指)全體船員,全體機組人員,全體乘務人員, (除官員之外的)全體船員…

trong tiếng Trung Quốc (Giản thể)

全体工作人员, (尤指)全体船员,全体机组人员,全体乘务人员, (除官员之外的)全体船员…

trong tiếng Tây Ban Nha

tripulación, equipo, equipo [masculine]…

trong tiếng Bồ Đào Nha

tripulação, equipe…

trong tiếng Việt

thủy thủ đoàn, phi đội, bọn…

in more languages

trong tiếng Nhật

trong tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

trong tiếng Pháp

trong tiếng Catalan

trong tiếng Ả Rập

trong tiếng Séc

trong tiếng Đan Mạch

trong tiếng Indonesia

trong tiếng Thái

trong tiếng Ba Lan

Xem thêm: Thuốc Tylenol: Liều dùng cho bé và lưu ý khi sử dụng

trong tiếng Malay

trong tiếng Đức

trong tiếng Na Uy

trong tiếng Hàn Quốc

trong tiếng Ý

trong tiếng Nga

équipage [masculine], équipe [feminine], bande [feminine]…

posádka, banda, být členem posádky…

besætning, mandskab, slæng…

awak, kelompok, menjadi awak…

ลูกเรือ, กลุ่มคน, เป็นลูกมือ…

kakitangan, krew, menyertai…

die Besatzung, die Bande, einspringen…

besetning [masculine], lag [neuter], team [neuter]…

승무원, (특정 기술을 가지고 함께 일하는) 팀, 조…

equipaggio, squadra (di soccorso), troupe (di un film)…

команда, экипаж, бригада…

Cần một máy dịch?

Nhận một bản dịch nhanh và miễn phí!