“đanh đá” là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

đanh đá"đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

nt. Nói về phụ nữ không chịu nhịn ai, có những lời nói, cử chỉ gây cảm giác khó chịu. Trả lời giọng đanh đá.

Xem thêm: Ruby (ngôn ngữ lập trình) – Wikipedia tiếng Việt

"đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"đanh đá" là gì? Nghĩa của từ đanh đá trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Xem thêm: Tiểu tam là gì? Ý nghĩa của tiểu tam

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh


Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *