“dục vọng” là gì? Nghĩa của từ dục vọng trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

dục vọng"dục vọng" là gì? Nghĩa của từ dục vọng trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– đgt. Lòng ham muốn, thường không chính đáng: dục vọng tầm thường thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Bạn đang xem: “dục vọng” là gì? Nghĩa của từ dục vọng trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Xem thêm: B2C Là Gì? Phân Biệt Mô Hình B2B Và B2C – Uplevo Blog


1. Ham muốn không phù hợp với các chuẩn mực xã hội; còn gọi là “libiđô” [thuật ngữ trong phân tâm học của Froiđơ (S. Freud; cg. Frơt)] dùng để chỉ những năng lượng của bản năng sinh dục nhằm vào các đối tượng bên ngoài hoặc bên trong cái “tôi”. Con người bình thường có các nhu cầu cơ thể như nhu cầu sống và tồn tại (của bản thân và giống loài). Các nhu cầu đó xuất hiện, biến đổi theo các lứa tuổi, và cần được thực hiện theo quy ước chung của xã hội.

2. Ham muốn thoả mãn những nhu cầu vật chất thấp hèn của con người.

Xem thêm: Khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng của một chất


nd. Sự ham muốn về vật chất. Thỏa mãn dục vọng cá nhân.

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *