FRIENDSHIP – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

volume_up

friendship {danh}

VI

 • bạn bè

Chi tiết

 • Bản dịch
 • Từ đồng nghĩa

Bản dịch

friendship (từ khác: fellow, friends)

bạn bè {danh}

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của “friendship”:

friendship

English

 • friendly relationship

Hơn

Những từ khác

English

 • fricative
 • friction
 • fridge
 • fried
 • friend
 • friend in old age
 • friend of different age
 • friendless
 • friendly
 • friends
 • friendship
 • frigate bird
 • fright
 • frighten
 • frightened
 • frigid
 • frigid zone
 • frigidity
 • fringe
 • frivolous
 • frizzy


Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm

Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu

Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *