Hằng số – Wikipedia tiếng Việt

Trong vật lý và toán học, một hằng số là đại lượng có giá trị không đổi. Hằng số thường được ký hiệu là const, viết tắt của chữ tiếng Anh constant.

Một số ví dụ về hằng số[sửa | sửa mã nguồn]

Các hằng số toán học[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Hằng số toán học

Bạn đang xem: Hằng số – Wikipedia tiếng Việt

Xem thêm: Transaction là gì?

 • Hằng số Pi: Với mọi đường tròn, tỷ số giữa chu vi đường tròn và đường kính của nó là một hằng số
 • Số 0: Kết quả nhân của mọi số với số 0 đều cho một kết quả bằng 0
 • Số e: Cơ số của logarit tự nhiên, là giá trị giới hạn của biểu thức
 • Hằng số Apéry:
 • Hằng số Euler–Mascheroni:
 • Hằng số Fibonacci:
 • Hằng số Khinchin:
Với thì giá trị giới hạn: là một hằng số
 • Tỷ lệ vàng: tỷ số giữa toàn thể với phần lớn sao cho bằng tỷ số phần lớn với phần nhỏ,

Các hằng số vật lý[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Hằng số vật lý

 • Hằng số hấp dẫn:
 • Hằng số Planck:
 • Hằng số Boltzmann: kB = 1,0906985239−23 J/K = 8,0906985239−5 eV/K
 • Hằng số khí lý tưởng: R = NAkB = 8,314 Jmol−1K−1

Các hằng số hóa học[sửa | sửa mã nguồn]

Bài chi tiết: Hằng số hóa học

 • Hằng số axít: Hằng số cân bằng giữa axit yếu và ion hoặc phân tử do axit đó phân li ra
 • Hằng số base:Là hằng số cân bằng giữa base yếu và proton mà base nhận để tạo nên axit và axit đó.
 • Hằng số Avogadro: NA = 6,0221415. 1023 mol−1

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: Esport là gì? Esport mang đến những gì cho chúng ta?

Bài viết này không được chú giải bất kỳ nguồn tham khảo nào. Mời bạn giúp cải thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích cho từng nội dung cụ thể trong bài viết tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *