“hệ quả” là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

hệ quả"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– dt. 1. Kết quả kéo theo từ một sự việc: tạo nên hệ quả không hay. 2. Mệnh đề toán học suy ra trực tiếp từ một định lí.


hd. Kết quả trực tiếp sinh ra từ một sự việc. Đấu tranh là hệ quả tất yếu của áp bức.

Xem thêm: Nghĩa của từ Above – Từ điển Anh

"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

hệ quả

hệ quả

 • noun
  • consequence


"hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt consequence
 • hệ quả thực nghiệm: experimental consequence
 • "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt corollary
 • phương trình hệ quả: corollary equation
 • "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt implication
  "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt inference

  có hệ quả là

  Xem thêm: Các dấu hiệu thai chết lưu mà các mẹ bầu cần biết

  "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt imply

  cực hệ quả

  "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt consequent pole

  quấn dây cực hệ quả

  "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt consequent-pole winding

  truyền thông dữ liệu hệ quả (khuôn dạng tệp)

  "hệ quả" là gì? Nghĩa của từ hệ quả trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt GEnealogical Data COMmunications (file format) (GEDCOM)  Nguồn: https://www.afca.vn
  Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *