HÌNH TRÒN – Translation in English

hình tròn {noun}

EN

 • circle

dạng hình tròn {adj.}

EN

 • rounded

More information

 • Translations
 • Similar translations

Translations

VI

hình tròn {noun}

hình tròn (also: vòng tròn, đường tròn)

volume_up

circle {noun}

VI

dạng hình tròn {adjective}

dạng hình tròn

volume_up

rounded {adj.}

Similar translations

Similar translations for “hình tròn” in English

Xem thêm: rationale

hình noun

English

 • photograph
 • figure

tròn adjective

English

 • full
 • round
 • circular

tròn noun

English

 • round

hình nhịp điệu noun

English

 • figure

hình thái noun

English

 • figure
 • form

hình dáng noun

English

 • figure
 • figure
 • figure

hình bóng noun

English

 • figure

hình tượng noun

English

 • figure

hình thể noun

English

 • figure

hình dung verb

English

 • figure

hình mẫu noun

English

 • figure

hình minh họa noun

English

 • figure

hình vẽ noun

English

 • figure

More

Other dictionary words

Vietnamese

 • hình thành từ mắc ma
 • hình thành từ đá
 • hình thái
 • hình thái học
 • hình thù
 • hình thập ác
 • hình thể
 • hình thức xưng hô lễ phép
 • hình trang trí cành lá nho
 • hình trái xoan
 • hình tròn
 • hình trông nghiêng
 • hình trụ
 • hình tượng
 • hình tượng hóa
 • hình tượng người cha
 • hình tự sướng
 • hình vuông
 • hình vòm
 • hình vẽ
 • hình vẽ minh họa


Do you want to translate into other languages? Have a look at our Esperanto-English dictionary.

Living abroad Tips and Hacks for Living Abroad Everything you need to know about life in a foreign country. Read more

Phrases Speak like a native Useful phrases translated from English into 28 languages. See phrases

Hangman Hangman Fancy a game? Or learning new words is more your thing? Why not have a go at them together! Play now

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *