i love you so much in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

translations i love you so much

Add

translations I Love You So Much

Add

Ohh, I love you so much!

Ôi, em yêu anh quá đi mất.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

I loved you so much, in fact, that it was just shy of enough.

Sự thậtem đã yêu anh rất nhiều điều đó thật ngượng ngùng.

OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: dB là gì? Tìm hiểu đơn vị đo cường độ âm thanh – decibel

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

I love you so much, which is why this is so confusing,” she said.

Em yêu anh vô cùng, đó là lý do tại sao chuyện này thật bối rối.”

Literature

*+ If I love you so much more, am I to be loved the less?

+ Nếu tôi yêu thương anh em nhiều đến thế, lẽ nào tôi lại được yêu thương ít hơn?

jw2019

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Oh, honey, I love you so much.

OpenSubtitles2018.v3

I love you so much, and you ruined our family.

Xem thêm: category

Tôi đã rất yêu anh mà anh đi phá cả gia đình này!

OpenSubtitles2018.v3

This is only because I love you so much.

Điều này là vì tình cảm mẹ dành cho con rất nhiều.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

God I love you so much.

Chúa ơi em yêu anh rất nhiều.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *