I love you trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

 • An affirmation of affection or deep caring especially to a family member.
 • en An affirmation of romantic feeling, to a lover or spouse.

  I love you and I want you with me.

  Bạn đang xem: I love you trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt

  Anh yêu emanh muốn em theo anh.

 • en An affirmation of romantic feeling, to a lover or spouse.

  She is shy so she cannot say “I love you“.

  Cô ấy ngại ngùng nên không thể nói “Em yêu anh“.

 • en affirmation of affection or deep caring

  As long as you never forget I love you.

  Miễn là con không bao giờ quên rằng bố thương con.

Less frequent translations

con thương bố · con thương mẹ · mẹ thương con · Bố thương con · Con thương bố · Con thương mẹ · Mẹ thương con · anh yêu em · em yêu anh · ngộ ái nị · Em yêu anh … · Tôi yêu em

I love you bro, please give me a call.

Tôi quý cậu người anh em hãy gọi lại cho tôi

Xem thêm: Công ty liên doanh là gì ? Trình tự, thủ tục thành lập công ty liên doanh ?

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

I love you for more than one reason.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

When you were little, I did lots of things for you because I loved you very much.

Khi con còn bé, mẹ đã làm rất nhiều việc cho conmẹ rất yêu con.

Literature

OpenSubtitles2018.v3

I love you in spite of that.

Anh yêu em mặc dù em như thế.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: Nghĩa của từ Response – Từ điển Anh

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Ohh, I love you so much!

Ôi, em yêu anh quá đi mất.

OpenSubtitles2018.v3

And now, if it’s possible, I think I love you even more.

Và giờ, anh nghĩ anh yêu em nhiều hơn thế nữa.

OpenSubtitles2018.v3

How I love you.

Tôi yêu thương các em biết bao.

LDS

OpenSubtitles2018.v3

Danh sách truy vấn phổ biến nhất: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *