IN FRONT OF – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

Bản dịch

EN

in front of {giới từ}

volume_up

in front of

phía trước {giới}

in front of

ở trước {giới}

in front of

đằng trước {giới}

Xem thêm: Văn minh – Wikipedia tiếng Việt

Ví dụ về cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo ngữ cảnh của “in front of” trong Việt

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này.

front end processor

more_vert

 • open_in_new Link to source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

bộ xử lí đầu trước

front wheel drive

more_vert

 • open_in_new Link to source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

bánh trước phát động

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự của từ “in front of” trong tiếng Việt

in giới từ

Vietnamese

 • bên trong
 • trong
 • ở trong

of giới từ

Vietnamese

 • thuộc
 • của
 • bằng

front danh từ

Vietnamese

 • mặt tiền
 • mặt tiền
 • cái trán
 • phía trước
 • đằng trước
 • chính diện

in place of trạng từ

Vietnamese

 • đại diện cho
 • thay mặt cho
 • thay cho

in the face of trạng từ

Vietnamese

Xem thêm: Nạm bò là gì? Các món ngon với nạm bò

 • mặc dù
 • đối mặt với

in defiance of trạng từ

Vietnamese

 • bất chấp

in the name of

Vietnamese

 • trên danh nghĩa của

Hơn

Những từ khác

English

 • in details
 • in distress
 • in effect
 • in essence
 • in excess
 • in exchange
 • in exchange for
 • in fact
 • in force
 • in former times
 • in front of
 • in full
 • in general
 • in good form
 • in half
 • in high spirit
 • in kind
 • in name only
 • in need
 • in no way
 • in one hand


Sống ở nước ngoài Sống ở nước ngoài Everything you need to know about life in a foreign country. Đọc thêm

Cụm từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm từ & Mẫu câu Những câu nói thông dụng trong tiếng Việt dịch sang 28 ngôn ngữ khác. Cụm từ & Mẫu câu

Treo Cổ Treo Cổ Bạn muốn nghỉ giải lao bằng một trò chơi? Hay bạn muốn học thêm từ mới? Sao không gộp chung cả hai nhỉ! Chơi

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *