Category Archives: Kế Toán

Phiếu kế toán là gì? Phiếu kế toán dùng để làm gì?

phiếu kế toán là gì

“Phiếu kế toán là gì?” Đây có thể là thuật ngữ mà một số kế toán viên chưa thực sự hiểu rõ định nghĩa và cách sử dụng về phiếu kế toán. Phiếu kế toán là một dạng của chứng từ kế toán, phiếu kế toán được người kế toán lập ra. Nó có vai trò khá quan trọng trong việc quản lý kế toán. 1. Phiếu kế toá