KHÁI NIỆM TỪ ĐỒNG NGHĨA

 – Người đăng bài viết: Đặng Thị Ngọc Trang  – Chuyên mục :  ÄÃ£ xem: 76221 

Từ đồng nghĩa là phạm trù học sinh được giới thiệu trong chương trình Tiếng Việt lớp 5. Chúng ta có thể sử dụng các từ đồng nghĩa để thay thế nhau.

TỪ ĐỒNG NGHĨA

Xem thêm: Nội tiết là gì? Vai trò của hệ nội tiết

Khái niệm:  Từ đồng nghÄ©a là những từ có nghÄ©a giống nhau hoặc gần giống nhau. Có thể chia từ đồng nghÄ©a thành 2 loại.

– Từ đồng nghÄ©a hoàn toàn (đồng nghÄ©a tuyệt đối): Là những từ có nghÄ©a hoàn toàn giống nhau, được dùng nhÆ° nhau và có thể thay đổi cho nhau trong lời nói.

– Từ đồng nghÄ©a không hoàn toàn ( đồng nghÄ©a tÆ°Æ¡ng đối, đồng nghÄ©a khác sắc thái): Là các từ tuy cùng nghÄ©a nhÆ°ng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm ( biểu thị cảm xúc, thái độ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ ngữ này, ta phải cân nhắc lá»±a chọn cho phù hợp.

Xem thêm: Phân biệt 3 kiểu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?

Chữa bài tập câu 1, 2, 3 SGK trang 7 Tiếng Việt lớp 5

Câu 1: So sánh nghĩa của các từ in đậm trong mỗi ví dụ sau:

a)   Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nưởc nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải xây dá»±ng lại cÆ¡ đổ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiểu.

                                                                                         Hồ Chi Minh

+ Từ xây dựng có các nghĩa như sau:

–  NghÄ©a 1: Làm nên công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định. Ví dụ: xây dá»±ng một sân vận động; xây dá»±ng nhà cá»­a; công nhân xây dá»±ng…

–  NghÄ©a 2: Hình thành một tổ chức hay một chỉnh thể về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá theo một phÆ°Æ¡ng hướng nhất định. Ví dụ: xây dá»±ng chính quyền; xây dá»±ng đất nước; xây dá»±ng gia đinh (lấy vợ hoặc lấy chồng, lập gia đình riêng).

–  NghÄ©a 3: Tạo ra, sáng tạo ra những giá trị tinh thần, có ý nghÄ©a trừu tượng. Ví dụ: xây dá»±ng cốt truyện; xây dá»±ng một giả thuyết mới.

NghÄ©a 4: Thái độ, ý kiến có thiện ý, nhằm mục đích làm cho tốt hÆ¡n! Ví dụ: góp ý phê bình trên tinh thần xây dá»±ng; thái độ xây dá»±ng…

+ Kiến thiết: là từ ghép Hán Việt. Kiến là dựng xây, thiết là sắp đặt. Nghĩa của từ kiến thiết trong ví dụ 1 là xây dựng với quy mô lớn. Ví dụ: Sự nghiệp kiến thiết nước nhà.

*  NghÄ©a của tá»­ xây dá»±ng, kiến thiết giống nhau (cùng chỉ một hoạt động) là từ đống nghÄ©a.)

b) Màu lúa chỉn dưới đồng vàng xuộm lại. Nắng nhạt ngả màu vàng hoe. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng lịm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

                                                                                                         Tô Hoài

 – vàng xuộm: lúa vàng xuộm là lúa đã chín đều, đến lúc thu hoạch.

–   vàng hoe : màu vàng tÆ°Æ¡i, ánh lên. Nắng vàng hoe là nắng ấm giữa mùa đông.

–  vàng lịm: màu vàng thẫm của quả đã chín già.

*    NghÄ©a của các từ này giống nhau ở chỗ cùng chỉ một màu, do đó chúng là từ đồng nghÄ©a.)

Câu 2: Thay những từ in đậm trong mỗi ví dụ trén cho nhau rồi rút ra nhận xét: Những từ nào thay thế được cho nhau? Những từ nào không thay thế được cho nhau? Vì sao?

a. Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nước nhà bị yếu hèn, ngày nay chúng ta cần phải kiến thiết lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta, làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên hoàn cầu. Trong công cuộc xây dựng đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều.

*   Nhận xét: Hai từ kiến thiết và xây dá»±ng có thể thay thế cho nhau, vì nghÄ©a của các từ ấy giống nhau hoàn toàn (làm nên một công trình kiễn trúc; hình thành một tổ chức hay một chế độ chính trị, xã hội. kinh tế).

b. Màu lúa chín dưới đồng vàng hoe lại. Nắng nhạt ngả màu vàng lịm. Trong vườn, lắc lư những chùm quả xoan vàng xuộm không trông thấy cuống, như những chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng.

Nhận xét: Trên cÆ¡ sở phàn tích sắc thái tu từ của ba từ: vàng xuộm, vàng hoe, vàng lịm, ta thấy nhà văn Tô Hoài đã dùng từ rất chính xác, không thay thế được nhÆ° ví dụ trẽn Vì nghÄ©a của chúng không giống nhau hoàn toàn.)

Câu 3: Thế nào là từ đồng nghĩa?

+ Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

Ví dụ : siêng năng, chăm chỉ, cần cù,…

+ Có những từ đồng nghÄ©a hoàn toàn, thay thế được cho nhau trong lời nói. Ví dụ : hổ, cọp, hùm; mẹ, má, u,…

+ Có những từ đồng nghÄ©a không hoàn toàn. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc để lá»±a chọn cho đúng. Ví dụ:

–    Äƒn, xÆ¡i, chén,… (biểu thị những thái độ, tình cảm khác nhau đối với người đối thoại hoặc điều được nói đến).

–  mang, khiêng, vác,… (biểu thị những cách thức hành động khác nhau).

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *