Cho mình hỏi Tam quan (三观) : “thế giới quan” “giá trị quan” và “nhân sinh quan” là gì ?

đã trả lời bởi (2.8k điểm)

được bầu chọn là câu hỏi hay nhất bởi

Thế giới quan hay vũ trụ quan, chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài.

[external_link_head]

Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh.

[external_link offset=1]

Giá trị quan là chỉ cái nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh (bao gồm con người, sự vật sự việc).

Tam quan của một người quyết định cái nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó.

đã bình luận bởi

cho minh hỏi vậy tam quan bao gồm những gì

[external_link offset=2]

đã bình luận bởi

Thế giới quan

Nhân sinh quan

Giá trị quan

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *