overnight – Wiktionary tiếng Việt

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˌoʊ.vɜː.ˈnɑɪt/

Phó từ[sửa]

overnight /ˌoʊ.vɜː.ˈnɑɪt/

 1. Qua đêm.
  to stay overnight at a friend’s house — ngủ nhờ đêm ở nhà một người bạn
 2. Đêm trước.
 3. Trong đêm; ngày một ngày hai, một sớm một chiều; trong chốc lát.
  this can’t be done overnight — cái đó không thể một sớm một chiều mà làm xong được

Tính từ[sửa]

overnight /ˌoʊ.vɜː.ˈnɑɪt/

[external_link_head] [external_link offset=1]

 1. (Ở lại) Một đêm, có giá trị trong một đêm.
  an overnight guest — người khách chỉ ở có một đêm
 2. (Thuộc) Đêm hôm trước.
 3. Làm trong đêm; làm ngày một ngày hai, làm một sớm một chiều.
 4. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Dành cho những cuộc đi ngắn.
  an overnight bag — một cái túi dùng cho những cuộc đi chơi ngắn

Danh từ[sửa]

overnight /ˌoʊ.vɜː.ˈnɑɪt/

[external_link offset=2]

 1. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) , (thông tục) phép vắng mặt một đêm (ở nơi ký túc).
 2. Tối hôm trước, đêm hôm trước.

Tham khảo[sửa]

 • Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển tiếng Việt miễn phí (chi tiết)

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *