PIC là gì? Ý nghĩa của từ pic

Giải thích pic là gì và có ý nghĩa ra sao, từ pic là viết tắt của từ gì, dịch sang nghĩa tiếng Việt lẫn tiếng Anh.

PIC là gì ?

PIC là “Picture” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PIC

PIC có nghĩa “Picture”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh”.

[external_link_head] [external_link offset=1]

PIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PIC là “Picture”.

[external_link offset=2]

Một số kiểu PIC viết tắt khác:

+ Program Integration Challenge: Thử thách tích hợp chương trình.

+ Provincial Iraqi Control: Kiểm soát Iraq cấp tỉnh.

+ Potsdam Institute for Climate Impact Research: Viện nghiên cứu tác động khí hậu Potsdam.

+ Pharmacist in Charge: Dược sĩ phụ trách.

+ Private in Charge: Phụ trách.

+ Polymer-Impregnated Concrete: Bê tông tẩm polymer.

+ Pacific Islands Club: Câu lạc bộ Quần đảo Thái Bình Dương.

+ Performance Improvement Consultant: Tư vấn cải thiện hiệu suất.

+ Private Investment Counsel: Tư vấn đầu tư tư nhân.

+ Portfolio Investment Companies: Công ty đầu tư danh mục đầu tư.

+ Plastic Insulated Cable: Cáp cách điện bằng nhựa.

+ Picatinny Innovation Center: Trung tâm đổi mới Picatinny.

+ Practice Improvement Cluster: Thực hành cải tiến cụm.

+ People in Charge: Người phụ trách.

+ Poison Information Center: Trung tâm thông tin độc.

+ Program Interrupt Control: Điều khiển ngắt chương trình.

+ Programmable Interconnection: Lập trình kết nối.

+ Product Identification Code: Mã nhận dạng sản phẩm.

+ Programmable Intelligent Computer: Lập trình máy tính thông minh.

+ Personal Information Communicator: Thông tin cá nhân.

+ Programmable Interconnect Component: Thành phần kết nối lập trình.

+ Primary Interchange Carrier: Nhà cung cấp trao đổi chính.

+ Public Issues Committee: Ủy ban các vấn đề công cộng.

+ Programmable Interface Controller: Bộ điều khiển giao diện lập trình.

+ Point(s) in Calls: Điểm trong cuộc gọi.

+ Purpose Identification Code: Mã nhận dạng mục đích.

+ Plume Impingement Contamination: Ô nhiễm Impingement.

+ Physical Interfaces and Carriers: Giao diện vật lý và chất mang.

+ Pacific Intelligence Center: Trung tâm tình báo Thái Bình Dương.

+ Private Industry Council: Hội đồng công nghiệp tư nhân.

+ Payload Interface Controller: Bộ điều khiển giao diện tải trọng.

+ Professional Interest Committee: Ủy ban lợi ích chuyên nghiệp.

+ Preliminary Interface Certification: Chứng nhận giao diện sơ bộ.

+ Products of Incomplete Combustion: Sản phẩm đốt cháy không hoàn toàn.

+ Priority Interrupt Controller: Bộ điều khiển ngắt ưu tiên.

+ Panel Interface Connector: Bảng kết nối giao diện.

+ Product Introduction Center: Trung tâm giới thiệu sản phẩm.

+ Progressive Insurance Company: Công ty bảo hiểm lũy tiến.

+ Poison Information Centre: Trung tâm thông tin độc.

+ Pacific Islanders in Communications: Người dân đảo Thái Bình Dương trong truyền thông.

+ Pacific Indemnity Co.: Công ty Bồi thường Thái Bình Dương.

+ Personality Inventory for Children: Kiểm kê tính cách cho trẻ em.

+ Pangarungan Islam College: Cao đẳng Hồi giáo Pangarungan.

+ Presubscribed Interexchange Carrier: Nhà cung cấp trao đổi trao đổi trước.

+ Pakistan Insurance Corporation: Tổng công ty bảo hiểm Pakistan.

+ Pig Improvement Company: Công ty cải tiến lợn.

+ Polyethylene Insulated Cable: Cáp cách điện Polyetylen.

+ Partners in Crime: Đồng phạm.

+ Polygonal Impact Crater: Miệng hố va chạm đa giác.

+ Pacific Island Country: Quốc đảo Thái Bình Dương.

+ Personal Information Carrier: Nhà cung cấp thông tin cá nhân.

+ Protease Inhibitor Cocktail: Thuốc ức chế Protease.

+ Position Independent Code: Vị trí mã độc lập.

+ Parent Indicator Code: Mã chỉ số phụ huynh.

+ Public Information Center: Trung tâm thông tin công cộng.

+ Pension Insurance Company: Công ty bảo hiểm hưu trí.

+ Presidential Inaugural Committee: Ủy ban khai mạc của tổng thống.

+ Programmers Investment Corporation: Tổng công ty lập trình đầu tư.

+ Pharmaceutical Inspection Convention: Hội nghị thanh tra dược phẩm.

+ Port Interface Card: Thẻ giao diện cổng.

+ Production & Inventory Control: Kiểm soát sản xuất và tồn kho.

+ Parallel Interference Cancellation: Hủy giao thoa song song.

+ Plastic Ignitor Cord: Dây đánh lửa bằng nhựa.

+ Peripheral Interface Controller: Bộ điều khiển giao diện ngoại vi.

+ Post-beamformer Interference Canceller: Công cụ khử nhiễu sau chùm tia.

+ Progressive Image Coding: Mã hóa hình ảnh lũy tiến.

+ Pressure Indicator Controller: Bộ điều khiển chỉ báo áp suất.

+ Particulate Inorganic Carbon: Hạt carbon vô cơ.

+ Processor Interface Control: Kiểm soát giao diện bộ xử lý.

+ Public Interest Center: Trung tâm lợi ích công cộng.

+ Programmable Interrupt Controller: Bộ điều khiển ngắt lập trình.

+ Parent in Charge: Phụ huynh phụ trách.

+ Primary Interlata Carrier: Hãng vận tải Interlata chính.

+ Patient Informed Consent: Sự đồng ý của bệnh nhân.

+ Polymerase Initiation Complex: Phức hợp khởi đầu polymerase.

+ Procurement Information Circular: Thông tin đấu thầu.

+ Patient Identification Code: Mã nhận dạng bệnh nhân.

+ Psychiatric Intensive Care: Chăm sóc chuyên sâu tâm thần.

+ Pixel Ionization Chamber: Phòng ion hóa pixel.

+ Personal Internet Communicator: Giao tiếp Internet cá nhân.

+ Petrochemical Industries Co.: Công nghiệp hóa dầu.

+ Person In Charge: Người phụ trách.

+ Personal Identification Code: Mã nhận dạng cá nhân.

+ Production Incentive Certificate: Giấy chứng nhận ưu đãi sản xuất.

+ Partnership in Context: Quan hệ đối tác trong bối cảnh.

+ Photonic Integrated Circuit: Mạch tích hợp quang tử.

+ Prison Industrial Complex: Khu công nghiệp nhà tù.

+ Pressurized Ion Chamber: Buồng ion điều áp.

+ Participant Identification Code: Mã nhận dạng người tham gia.

+ Photographic Interpretation Center: Trung tâm phiên dịch ảnh.

+ Programmable Integrated Circuit: Mạch tích hợp lập trình.

+ Processor Input Channel: Kênh đầu vào của bộ xử lý.

+ Pocket Ionization Chamber: Phòng ion hóa bỏ túi.

+ Personnel Investigations Center: Trung tâm điều tra nhân sự.

+ Pilot in Charge: Thí điểm phụ trách.

+ Product Identification Component: Thành phần nhận dạng sản phẩm.

[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *