“refresh” là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

refresh"refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

refresh /ri’freʃ/

 • ngoại động từ
  • làm cho tỉnh (người) lại, làm cho khoẻ khoắn, làm cho khoan khoái, làm cho tươi tỉnh lại
   • to refresh oneself with a cup of tea: uống một chén trà cho tỉnh người lại
   • a cool refreshing breeze: cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy khoan khoái
  • làm nhớ lại, nhắc nhớ lại
  • khều (ngọn lửa); nạp (điện) lại
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm mát mẻ
  • nội động từ
   • ăn uống nghỉ ngơi cho khoẻ lại
   • giải khát


  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm mới (dữ liệu)
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm mới (tín hiệu)
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm tươi
 • RAM refresh: sự làm tươi RAM
 • memory refresh: làm tươi bộ nhớ
 • periodic refresh: sự làm tươi tuần hoàn (màn ảnh)
 • refresh cycle: chu kỳ làm tươi
 • refresh cycle: chu kỳ làm tươi lại
 • refresh mode: tốc độ làm tươi
 • refresh rate: tốc độ làm tươi
 • refresh signal: tín hiệu làm tươi
 • screen refresh: làm tươi màn hình
 • system refresh: làm tươi hệ thống
 • vertical refresh rate: tốc độ làm tươi dọc
 • "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt phát lại
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự làm mới lại
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt sự làm tươi lại
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm mới, làm tươi
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm tươi, làm mới

  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm mới
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm tươi
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt chu kỳ làm mới
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tốc độ làm mới
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tốc độ làm mới
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tốc độ phát
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt tín hiệu làm mới
  "refresh" là gì? Nghĩa của từ refresh trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm mới hệ thống

  [external_link_head] [external_link offset=1]

  Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): freshness, refreshments, freshen, refresh, fresh, refreshing, freshly, refreshingly

  [external_link offset=2]

  Xem thêm: review, brush up, freshen, freshen, refreshen, freshen up, freshen, refreshen

  [external_footer]

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *