SN là gì? Ý nghĩa của từ sn

SN là gì ?

SN là “Sinh nhật” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SN

SN có nghĩa “Sinh nhật”.

[external_link_head] [external_link offset=1]

SN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SN là “Sinh nhật”.

Viết tắt SN với nghĩa khác:

+ Sinh năm.

+ Sinh ngày.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SN:

+ CNSH: Công nghệ sinh học.

+ SH: Sinh hoạt.

+ SVHS: Sinh viên học sinh.

+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.

+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.

+ BTS: Ban tuyển sinh.

+ VS: Vệ sinh.

+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.

+ LHS: Lưu học sinh.

+ DHS: Du học sinh.

+ TNSV: Thanh niên sinh viên.

+ SV–HS: Sinh viên học sinh.

+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.

+ TTCN: Tuổi trẻ Chủ nhật.

+ HSPT: Học sinh phổ thông.

+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.

[external_link offset=2]
[external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *