TPP là gì?


TPP, viết tắt của từ Trans-Pacific Partnership Agreement (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương), là một hiệp định, thỏa thuận thương mại tự do giữa 12 quốc gia với mục đích hội nhập nền kinh tế khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. 12 thành viên của TPP bao gồm: Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Canada, Peru, Singapore, Vietnam, Mỹ và Nhật Bản. Các quốc gia thành viên hiện tại của TPP chiếm 40% GDP của cả thế giới và 26% lượng giao dịch hàng hóa toàn cầu. Hiện nay có nhiều nước khác đang có ý định tham gia vào TPP như: Hàn Quốc, Colombia, Costa Rica, Indonesia, Đài Loan, Thái Lan.

TPP bắt đầu từ một thỏa thuận giữa Singapore, Chile, New Zealand và Brunei vào năm 2009, trước khi Hòa Kỳ quyết định tham gia và dẫn đầu.

[external_link_head]

           Các lĩnh vực trong hiệp định TTP:

                 – Thương mại điện tử

                 – Dịch vụ xuyên biên giới

                 – Thuế

                 – Môi trường

                 – Dịch vụ tài chính

[external_link offset=1]

                 – Sở hữu trí tuệ

                 – Chi tiêu công của chính phủ

                 – Đầu tư

                 – Lao động

                 – Pháp luật

                 – Giải quyết tranh chấp

                 – Nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa

                 – Kiểm dịch thực phẩm

                 – Viễn thông

                 – Dệt may

                 – Bồi thường thiệt hại thương mại

[external_link offset=2]

                 – Doanh nhân sẽ được nhập cảnh dễ dàng hơn vào các nước thành viên

Mục tiêu chính của TPP là xóa bỏ các loại thuế và rào cản cho hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu giữa các nước thành viên. Ngoài ra, TPP sẽ còn thống nhất nhiều luật lệ, quy tắc chung giữa các nước này, như: sở hữu trí tuệ, chất lượng thực phẩm, hay an toàn lao động…

Chính bản thân TPP sẽ tạo ra các điều luật quốc tế có khả năng điều chỉnh chính sách và hướng đi của luật pháp trong từng quốc gia thành viên. Nói một cách khác, các điều luật của các quốc gia thành viên sẽ phải tuân theo định hướng của TPP như: chính sách đầu tư, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát các công ty nhà nước, chất lượng sản phẩm và lao động…. Nhiều điều luật trong TPP còn có ảnh hưởng thay đổi chế độ pháp lý của các quốc gia như điều luật khuyến khích các thành viên của TPP mở một cơ quan chính phủ, có cơ chế và cách thức hoạt động riêng, thực hiện phân tích ưu – nhược điểm trước khi ban hành các điều luật mới trong nước.

Thỏa thuận TPP bao gồm 29 chương, trong đó chỉ có 5 chương là trực tiếp liên quan đến vấn đề trao đổi hàng hóa, dịch vụ, các chương còn lại đề cập nhiều vấn đề liên quan đến các chuẩn mực, tiêu chuẩn khác nhau về môi trường, chất lượng lao động, luật lệ tài chính, thực phẩm và thuốc men… TPP sẽ bắt loại bỏ nhiều lợi ích của các công ty nhà nước, để tạo cơ hội cạnh tranh cho các công ty tư nhân.

Với hiệp định TPP, các công ty, tập đoàn nước ngoài và quốc tế sẽ có khả năng mang chính phủ của các quốc gia thành viên ra tòa án đặc biệt của TPP khi các quốc gia này đặt ra các luật lệ, chính sách đi ngược lại với chỉ tiêu của TPP. Tòa án đặc biệt này có toàn quyền bắt chính phủ đền bù không những cho các thiệt hại đã xảy ra, mà còn những mất mát về cơ hội trong tương lai của các tập đoàn, công ty quốc tế.

Các thành viên tham gia TPP đều đã phải ký một thỏa thuận giữ bí mật về tiến trình thương lượng chi tiết các điều luật của TPP. Các nước này chỉ được tiết lộ những thông tin trên đến các cơ quan chính phủ, tổ chức, và cá nhân có liên quan trực tiếp đến tư vấn chính sách giao dịch.

Để biết rõ và nhiều hơn về TPP mọi người dân Việt Nam đặc biệt là các doanh nghiệp, các Luật gia … cần tìm hiểu kỹ về các quy định, thỏa thuận khi tham gia TPP để đảm bảo quyền lợi và phát triển./. [external_footer]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *