Thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – Khái niệm

Sở Giao thông vận tải tiếng Anh là gì?

Sở Giao thông vận tải tiếng Anh có nghĩa là Department of Transport

[external_link_head] [external_link offset=1]
  • Sở Giao thông vận tải tiếng Anh có nghĩa là Department of Transport
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Hành chính.

Department of Transport Tiếng Anh là gì?

Department of Transport Tiếng Anh có nghĩa là Sở Giao thông vận tải tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Sở Giao thông vận tải tiếng Anh nghĩa là Department of Transport.

Đây là cách dùng Sở Giao thông vận tải tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

[external_link offset=2]

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Hành chính Sở Giao thông vận tải tiếng Anh là gì? (hay giải thích Department of Transport nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sở Giao thông vận tải tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sở Giao thông vận tải tiếng Anh / Department of Transport. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.