let’s go in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

let’s go

interjection

  • first-person plural imperative of to go.

translations let’s go

Add

Bạn đang xem: let’s go in Vietnamese – English-Vietnamese Dictionary

  • Let’s go to the beach. I got time off from work for the next 6 days.

    Chúng ta hãy đi ra biển đi. Tôi được nghỉ làm trong 6 ngày tới.

  • Let’s go, let’s go!

    Đi thôi, mau lên!

  • Come on man, let’s go, we gotta go now.

    Nhanh lên nào, chúng ta phải đi thôi.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: Vì sao điện thoại Vertu lại đắt nhất thế giới? Sự khác biệt ở đây là gì?

OpenSubtitles2018.v3

Come on, let’s go for a ride.

Nào, chúng ta hãy cùng đi dạo một chút.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

But first, let’s go over the rules.

Nhưng trước tiên, chúng ta phải ra luật đã.

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Let golet go of what?

Buông tha… buông tha cái gì hả?

QED

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Xem thêm: Vĩ tuyến – Wikipedia tiếng Việt

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

Now let go my wife

Bây giờ chúng ta hãy đi vợ tôi

QED

OpenSubtitles2018.v3

QED

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

OpenSubtitles2018.v3

The most popular queries list: 1K, ~2K, ~3K, ~4K, ~5K, ~5-10K, ~10-20K, ~20-50K, ~50-100K, ~100k-200K, ~200-500K, ~1M

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *