Nghĩa của từ Dissolve – Từ điển Anh

Thông dụng

Ngoại động từ

Hoà tan; làm tan ra
sun dissolves ice
mặt trời làm băng tan ra
to be dissolved in tears
(nghĩa bóng) đầm đìa nước mắt, giàn giụa nước mắt
Giải tán (nghị viện, quốc hội…); giải thể (công ty, tổ chức…)

Huỷ bỏ (giao kèo, cuộc hôn nhân…)

Làm tan, làm biến đi (mây mù, hình ảnh…)

Nội động từ

Hoà tan; tan ra
ice dissolves in the sun
băng tan dưới ánh mặt trời
Giải tán, bị giải tán (nghị viện, quốc hội); giải thể, bị giải thể (công ty, tổ chức…)

(điện ảnh) mờ, chồng
to dissolve in
mờ đóng
to dissolve out
mờ sáng

Hình thái từ

  • Ved : dissolved
  • Ving: dissolving

Chuyên ngành

Toán & tin

dissolve

Giải thích VN: Là quá trình loại bỏ ranh giới giữa các đối tượng vùng kề nhau có cùng giá trị đối với một thuộc tính xác định.

Xem thêm: Kinh Dịch – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang xem: Nghĩa của từ Dissolve – Từ điển Anh

Xem thêm: công nhân in English – Vietnamese-English Dictionary

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *