Kế toán tổng hợp là làm gì? lương bao nhiêu? bảng mô tả

Kế toán tổng hợp là vị trí rất quan trọng trong mô hình doanh nghiệp nhỏ lớn cần phải có, người làm kế toán doanh nghiệp phải nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng công việc của doanh nghiệp. Vậy một kế toán tổng hợp chuẩn cần phải biết những kỹ năng gì? mức lương trung bình của kế toán tổng hợp là bao nhiêu? Các bạn cùng tham khảo qua bào viết này để tìm câu trả lời nhé.

KẾ TOÁN TỔNG HỢP
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán tổng hợp là gì?

Kế toán tổng hợp là người chịu trách nhiệm ghi chép, phản ánh và thống kê một cách tổng quát các số liệu, dữ liệu trên các tài khoản, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo các chỉ tiêu giá trị của doanh nghiệp.

Hay nói cách khác, kế toán tổng hợp là bộ phận chịu trách nhiệm chung về số liệu chi tiết đến tổng hợp trên sổ kế toán, nên có vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết chính xác các vấn đề tài chính của doanh nghiệp.

Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp

Dưới đây là trách nhiệm và quyền hạn của kế toán tổng hợp bản cần biết

Trách nhiệm của kế toán tổng hợp

 • Kiểm tra số liệu các đơn vị trong nội bộ và tổng hợp; các định khoản nghiệp vụ; sự cân đối giữa số liệu kế toán tổng hợp và chi tiết; số dư cuối kỳ có khớp với các báo cáo chi tiết hay không;…
 • Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, thuế GTGT và làm báo cáo thuế, lập quyết toán.
 • Lập báo cáo tài chính theo quý, theo 6 tháng, theo năm và báo cáo giải trình chi tiết
 • Tham gia và phối hợp trong công tác kiểm tra và kiểm kê tại cấp đơn vị cơ sở
 • Theo dõi công nợ, quản lý công nợ toàn công ty, đồng thời xác định, đề xuất dự phòng, xử lý công nợ khó đòi của toàn công ty.
 • Thống kê, tổng hợp số liệu kế toán, cung cấp số liệu cho các đơn vị chức năng nếu có yêu cầu
 • Lưu trữ các dữ liệu kế toán theo quy định

Quyền hạn của kế toán tổng hợp

 • Có thể trực tiếp yêu cầu các bộ phận kế toán khác trong cơ sở  điều chỉnh các bút toán, nghiệp vụ phát sinh chưa được hạch toán đúng 
 • Yêu cầu các bên có liên quan cung cấp báo cáo kịp thời đầy đủ các vấn đề theo quy định

Xem thêm: Kế Toán Tổng Hợp Trong Doanh Nghiệp, Khó Hay Dễ ?

Bảng mô tả nhiệm vụ, công việc của kế toán tổng hợp

Dưới đây là những công việc của kế toán tổng hợp hằng ngày, hằng tháng, hằng quý và cuối năm.

Công việc của kế toán tổng hợp hằng ngày

 • Thu thập, lưu trữ, xử lý các dữ liệu kế toán trên các chứng từ kế toán phát sinh. Các hóa đơn, chứng từ cần được kiểm tra xem có hợp lệ để đưa vào sổ sách kế toán hay không. 
 • Lập các phiếu thu, chi, xuất hàng, nhập kho, hóa đơn bán hàng,… tại các thời điểm phát sinh nghiệp vụ, tránh chậm trễ dẫn đến việc thiếu sót trong khâu khớp quỹ hay kiểm kê hàng hóa tồn kho hàng ngày,….
 • Vào dữ liệu sổ quỹ, sổ tiền gửi và các sổ liên quan khác.

Công việc của kế toán tổng hợp hằng tháng

 • Theo dõi, giám sát báo cáo định kỳ hàng tháng và định mức sản phẩm.
 • Tính toán cho bộ phận quản lý, nhân viên và thực hiện các khoản trích lập theo lương,
 • Lập bảng bổ sung chi phí trả trước thời hạn ngắn, thời hạn dài, tool tool …
 • Hạch toán bổ sung tài khoản và trích xuất tài sản cố định.
 • Hạch toán trích xuất TSCĐ. Chi tiết xem tại đây: Cách hạch toán xuất khẩu TSCĐ
 • Kiểm soát tài sản cố định định kỳ 6 tháng;
 • Đối chiếu và cung cấp số liệu phân bố tài khoản, trả trước, trích lập hàng tháng;
 • Thực hiện bố trí bút toán và chuyển đổi.
 • Lập báo cáo theo quy định. + VD: Lập tò mò khai thuế GTGT, TNCN ..
 • Theo dõi và kiểm tra việc lập bảng kê khai thuế GTGT, đầu vào, thuế TNCN
 • Lập các báo cáo Nội dung theo yêu cầu Nhà quản lý như: Báo cáo quản trị (Báo cáo tài chính, báo cáo tổng hợp, doanh thu% 3D

Công việc của kế toán tổng hợp hằng quý

4. Công việc hàng quý

 • Lập tờ khai thuế GTGT theo quý (Nếu DN bạn kê khai thuế GTGT theo quý)
 • Lập tờ khai thuế Tạm tính Thuế TNDN theo Quý.
 • Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý.
 • Lập tờ khai thuế TNCN theo quý (Nếu DN kê khai theo quý).
 • Hạn nộp các tờ khai trên là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau liền kề.

Công việc của kế toán tổng hợp cuối năm

 • Cuối năm bạn nhớ làm báo cáo thuế cho tháng cuối năm và báo cáo thuế quý 4 .
 • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
 • Lập báo cáo Quyết toán thuế TNDN năm
 • Kiểm kê quỹ, kiểm kê kho hàng và tài sản, đối chiếu công nợ
 • Lên sổ kế toán, đối chiếu sổ chi tiết và số tổng hợp
 • Lập Báo cáo tài chính năm gồm: Bảng Cân đối Kế toán. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.

Xem thêm: Kế toán tổng hợp công ty dịch vụ

Mức lương kế toán tổng hợp là bao nhiêu?

Mức lương kế toàn sẽ phù thuộc vào trình độ, kỹ năng kinh nghiệm và công ty doanh nghiệp mà bạn đang làm.

 • Đối với kế toán mới ra trường

Kế toán mới ra trường lương khởi điểm là 5 triệu – 7 triệu/tháng ở các doanh nghiệp lớn. Với những doanh nghiệp nhỏ thì lương khởi điểm là 4 triệu – 6 triệu/tháng.

 • Đối với kế toán đi làm 1 – 2 năm

Đối với trường hợp này thì nhân viên sẽ được nhận mức lương thường nhỉnh hơn là 6 triệu – 8 triệu/tháng.

 • Đối với kế toán đi làm 3 – 5 năm

Mức lương cho nhân viên kế toán đi làm 3 – 5 năm dao động từ 7 – 10 triệu ở khu vực phía Bắc. Đối với nhân viên ở khu vực trong nam là 8 – 12 triệu/tháng.

 • Đối với kế toán đi làm trên 5 năm

Trung bình là trên 10 triệu/tháng. Nếu có ngoại ngữ có thể lên đến trên dưới 15 triệu/tháng. khi bạn có đủ kinh nghiệm 5 năm và kỹ năng song song đó.

Vậy ở trên thị trường, mức lương cho Kế toán tổng hợp trung bình khoảng 10 triệu đồng. Khoảng lương phổ biến rơi vào khoảng 8-15 triệu đồng.


Như vậy bên trên AFCA đã tổng hợp các tổng tin về công việc của một nhân viên kế toán tổng hợp chuẩn cũng như là mức lương trung bình của kế toán tổng hợp theo từng giai đoạn.

Từ khóa liên quan

 • Kỹ năng kế toán tổng hợp
 • Mô tả công việc kế toán tổng hợp thuế
 • Công việc của kế toán tổng hợp nội bộ
 • Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp
 • Jd kế toán tổng hợp
 • Tự học kế toán tổng hợp
 • Chuyên ngành kế toán tổng hợp
 • Công việc của kế toán tổng hợp xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *