Nguyên lý là gì? 10 nguyên lý kinh tế học


Nguyên lý là gì?

Nguyên lý hay nguyên tắc (principle) là những ý tưởng hoặc lý thuyết ban đầu, quan trọng, được coi là xuất phát điểm cho việc xây dựng những lý thuyết khác. Ví dụ, nguyên lý: thương mại làm cho mọi người đều có lợi được dùng làm xuất phát điểm cho việc xây dựng lý thuyết về lợi thế so sánh và thương mại quốc tế.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Bạn đang xem: Nguyên lý là gì? 10 nguyên lý kinh tế học

10 nguyên lý kinh tế học

Các nguyên lý của kinh tế học là những quy luật tổng quan về kinh tế học và là những dự báo có thể xảy ra trong nền kinh tế. Trên thực tế, hộ gia đình là một bộ phận nằm trong nền kinh tế; và hộ gia đình và nền kinh tế có rất nhiều điểm chung. Kinh tế học là bộ môn khoa học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm của mình. Nó được đặt trên cơ sở của một số ý tưởng cơ bản chi phối hành vi cá nhân, sự tương tác giữa các cá nhân và nền kinh tế với tư cách một tổng thể – Các nhà kinh tế gọi chúng là các nguyên lý của kinh tế học – đây là các nguyên lý cơ bản của kinh tế học.

10 nguyên lý kinh tế học bao gồm:

-Con người ra quyết định như thế nào?

Xem thêm: Sinh năm 2007 mệnh gì? Tuổi Đinh Hợi hợp tuổi nào, màu gì, hướng nào?

Nguyên lý 1: Con người đối mặt với sự đánh đổi

Nguyên lý 2: Chi phí của một thứ là thứ mà bạn phải từ bỏ để có được nó

Nguyên lý 3: Con người hành động hợp lý suy nghĩ tại điểm cận biên

Nguyên lý 4: Con người đáp lại các kích thích

-Con người tương tác với nhau như thế nào?

Nguyên lý 5: Thương mại làm cho mọi người đều có lợi

Nguyên lý 6: Thị trường thường là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế

Nguyên lý 7: Đôi khi chính phủ cải thiện được kết cục thị trường

Xem thêm: Sugar daddy là gì? Sugar baby là gì?

Nền kinh tế với tư cách một tổng thể vận hành như thế nào?

Nguyên lý 8: Mức sống của một nước phụ thuộc vào năng lực sản xuất của nước đó

Nguyên lý 9: Giá cả tăng khi chính phủ in quá nhiều tiền

Nguyên lý 10: Chính phủ đối mặt với sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *