Phân biệt ago, since và for

* Ago thường dùng với thì quá khứ đơn simple past trong quá khứ chỉ một hành động đã chấm dứt cách đây một thời gian.

– Ten years ago=Trước đây 10 năm

Bạn đang xem: Phân biệt ago, since và for

– Not along ago=Cách đây không lâu

– Her husband died 10 years ago=Chồng bà mất cách đây 10 năm.

– I had my keys a minute ago, and now I can’t find them=Vừa mới cầm chùm chìa khóa mà bây giờ đâu mất rồi. (Chú ý: ago không dùng với thì present perfect)

– She phoned a few minutes ago=Cô ấy gọi điện thoại cách đây vài phút.

– Where’s your brother? — He was playing outside ten minutes ago=Em con đâu rồi?– Cách đây 10 phút, nó còn chơi ở ngoài sân (was playing ở thì past progressive).

Xem thêm: IGBT là gì? cấu tạo chức năng cách đo kiểm tra IGBT có tốt không

– My grandfather died three years ago=Ông tôi mất cách đây 3 năm.

=> dùng ago chỉ chỉ một chuyện xảy ra “cách hiện tại một thời gian thường rõ rệt.”

* Since: bao lâu rồi, tính từ một thời điểm trong quá khứ tới hiện tại. Dùng với thì perfect tense, thường là present perfect.

– How long have you been studying English?=Bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi?

— [Nếu bạn học tiếng Anh được 5 năm rồi, và bây giờ năm 2011 bạn vẫn còn học, vậy bạn bắt đầu học năm 2006.] Bạn nói: I’ve been studying English since 2006.

— Hay: I began studying English 5 years ago”. Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 5 năm.

– I’ve been doing a new job since January 2011.

– I began my new job 6 months ago (bây giờ là tháng 6, 2011).

– I haven’t eaten since breakfast=Từ sáng đến giờ chưa ăn gì hết.

– How long ago did we last see you?=Lần cuối mình gặp nhau bao giờ nhỉ?=How long is it since I last saw you?

Xem thêm: Artemia là gì? Cách nuôi Artemia làm thức ăn cho cá cảnh

=> Thường chỉ dùng một trong hai chữ, hoặc ago, hoặc since. Dùng ago thường với thì simple past với nghĩa cách đây: khoảng thời gian + ago. Dùng since với thì present perfect từ một thời điểm được nói rõ trong quá khứ đến bây giờ (since yesterday, since 2005, since January).

* For (=trong): dùng for khi muốn tả một thời gian nhưng không nhất thỉết nói rõ bắt đầu hay chấm dứt khi nào ở quá khứ:

– My parents will be staying with us for two weeks=Ba má tôi sẽ tới ở chơitrong hai tuần.

=> Khi dùng for với thì present perfect để diễn tả khoảng thời gian chấm dứt lúc đang nói: I’ve been waiting for two hours=Tôi chờ trong hai tiếng đồng hồ (khi tôi nói câu này thì tôi đã chờ hai tiếng đồng hồ). Dùng for ở mọi thì. So sánh hai câu: He died three years ago=Ông ta chết cách đây 3 năm. [bây giờ là 2011; ông chết cách đây ba năm: 2008. Nếu dùng for:

– He was ill for three years before he died=(Ông bịnh trong 3 năm rồi chết) (Ông bịnh từ 2005 đến 2008 là năm ông chết).

Chúc các bạn tiến bộ trong việc trau giồi Anh ngữ.

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *