Thanh toán (Payment) là gì? Đặc điểm và các hình thức

Thanh toán (tiếng Anh: Payment) là việc chuyển một hình thức hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính để đổi lấy một hình thức hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính khác theo tỉ lệ chấp nhận được mà tất cả các bên liên quan đã thỏa thuận trước đó.

Thanh toán (Payment) là gì? Đặc điểm và các hình thức

Bạn đang xem: Thanh toán (Payment) là gì? Đặc điểm và các hình thức

Ảnh minh họa. Nguồn: Ikajo.

Thanh toán

Khái niệm

Thanh toán trong tiếng Anh là Payment.

Xem thêm: “Move on” có nghĩa là gì? – Learn Lingo

Thanh toán là việc chuyển một hình thức hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính để đổi lấy một hình thức hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản tài chính khác theo tỉ lệ chấp nhận được mà tất cả các bên liên quan đã thỏa thuận trước đó. Thanh toán có thể được thực hiện dưới hình thức tiền, tài sản hoặc dịch vụ.

Đặc điểm của Thanh toán

Hệ thống tiền tệ ngày nay cho phép thanh toán được thực hiện bằng tiền tệ. Tiền tệ đã đơn giản hóa các phương tiện giao dịch kinh tế, đồng thời cung cấp một phương tiện thuận tiện, thông qua đó thanh toán có thể được thực hiện và lưu trữ dễ dàng.

Ví dụ, trong quá khứ, nếu một người có nhiều trứng đang có nhu cầu về sữa, anh ta sẽ cần tìm một người nông dân chăn nuôi bò sữa sẵn sàng nhận trứng để thanh toán cho sữa. Trong trường hợp này, nếu người có nhiều trứng không kịp tìm một người chăn nuôi bò sữa phù hợp, thì người đó vừa không nhận được sữa, vừa bị hỏng trứng do để lâu trứng trở nên vô giá trị. Tiền tệ, mặt khác, duy trì giá trị của mặt hàng theo thời gian.

Người được trả tiền có thể chọn cho nợ và chấp nhận thanh toán một phần thay vì nhận toàn bộ số tiền, hoặc có thể giảm giá, tuỳ theo quyết định của họ. Người được trả tiền cũng có thể áp dụng phụ phí, ví dụ như phí thanh toán trễ hoặc sử dụng một thẻ tín dụng nhất định,…

Việc người được trả tiền chấp nhận thanh toán sẽ chấm dứt một khoản nợ hoặc nghĩa vụ thanh toán. Chủ nợ không thể từ chối chấp nhận thanh toán một cách vô lí, nhưng thanh toán có thể bị từ chối trong một số trường hợp, ví dụ, vào chủ nhật hoặc ngoài giờ làm việc của ngân hàng. 

Người được trả tiền thường có nghĩa vụ xác nhận thanh toán bằng cách xuất trình biên lai cho người trả tiền. Biên lai có thể được coi là chứng thực việc “đã thanh toán đầy đủ” cho một tài khoản.

Xem thêm: Samsung Bixby là gì? Samsung Bixby dùng để làm gì?

Các hình thức thanh toán

Thanh toán có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức. Một hình thức thanh toán là trao đổi: trao đổi một hàng hóa hoặc dịch vụ cho một hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Thanh toán hiện đại thường được thực hiện thông qua tiền tệ, ví dụ như tiền mặt, séc, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng hoặc chuyển khoản ngân hàng. 

Thanh toán cũng có thể có các hình thức phức tạp hơn, ví dụ như các vấn đề về cổ phiếu hoặc chuyển nhượng bất cứ thứ gì có giá trị hoặc lợi ích cho các bên. Hóa đơn thường đi kèm một khoản thanh toán.

Người được trả tiền thường được chọn cách chấp nhận thanh toán; tuy nhiên, luật của một số quốc gia yêu cầu người trả tiền chấp nhận giới hạn qui định của quốc gia đó. Thanh toán bằng loại tiền khác (thường liên quan đến một giao dịch ngoại hối bổ sung) thường chỉ được bằng 3% tổng số tiền thanh toán được thực hiện.

(Theo Investopedia)

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *