Thụ phấn – Wikipedia tiếng Việt

Một con ong đang thụ phấn cho cây

Bạn đang xem: Thụ phấn – Wikipedia tiếng Việt

Thụ phấn là một bước rất quan trọng trong quá trình sinh sản ở thực vật có hạt; là quá trình chuyển những hạt phấn (còn gọi là bào tử đực) tới lá noãn, cấu trúc chứa noãn (còn gọi là bào tử cái). Phần tiếp nhận hạt phấn của noãn gọi là núm nhụy đối với hoa của thực vật hạt kín và lỗ noãn đối với thực vật hạt trần. Việc nghiên cứu sự thụ phấn liên quan tới nhiều bộ môn khoa học như: thực vật học, làm vườn, côn trùng học và sinh thái học. Sự thụ phấn là rất quan trọng đối với nghề làm vườn vì hầu hết các quả của cây trồng sẽ không phát triển được nếu nhụy của nó không được thụ phấn. Quá trình thụ phấn như là sự phản ứng giữa hoa và các nhân tố bên ngoài như côn trùng, gió, con người v.v. đã được Christan Konrad Sprengel công bố vào thế kỷ 18.[1][2]

Hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Crepet WL, Friis EM, Nixon KC. 1991. Fossil evidence for the evolution of biotic pollination [and discussion]. Philosophical Transactions: Biological Sciences 0906985239.
  • Dafni, Amots; Kevan, Peter G.; and Husband, Brian C. (2005). Practical Pollination Biology. Enviroquest, Ltd. ISBN 0906985239.
  • Labandeira CC, Kvacek J, & Mostovski MB. 2007. Pollination drops, pollen and insect pollination of Mesozoic gymnosperms. Taxon 0906985239.
  • Sihag, R.C. 1997.Pollination Biology: Basic and Applied Principles. Rajendra Scientific Publishers,Hisar, 210p.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Thụ phấn – Wikipedia tiếng Việt Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Thụ phấn.
  • New “Pollinator Garden Wheel” from the National Academies provides information on pollination and tips on building a pollinator-friendly garden. Lưu trữ 0906985239 tại Wayback Machine
  • Insect Pollination Of Cultivated Crop Plants by S. E. McGregor USDA 1972 Lưu trữ 0906985239 tại Wayback Machine (needs updating but still valuable)
  • The Pollination Home page
  • Pollination in Hydroponics
  • Pollination syndromes images at bioimages.vanderbilt.edu Lưu trữ 0906985239 tại Wayback Machine

Nguồn: https://www.afca.vn
Danh mục: Kiến Thức Tổng Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *